Horse Park Vělopolí

JK Vělopolí si dal za cíl vybudovat základní výcvikový areál pro všechny věkové kategorie jezdců (děti od 3 let) bez ohledu na jejich stupeň výcviku a tak rozšířil svou nabídku aktivit nejen pro děti.

V současné době sháníme prostředky na obměnu překážkového materiálu. Jezdecký klub disponuje vybavením, které je zastaralé, nevyhovuje technickým a sportovním nárokům např. neumožňuje širší obměnu sestav skoků. Kvalitní vybavení zvýší prestiž klubu a přispěje ke zkvalitnění tréninku členů a návstěvníků klubu zj. dětí. Chceme pořádat jezdecké soutěže a závody. V okolí tento typ soutěží pro děti chybí a kvalitní vybavení je nezbytnou podmínkou pro jejich pořádání.

Projekt prospěje členům klubu, obyvatelům zj. dětem, pro které v obci téměř chybí volnočasové aktivity (vzrůstají sociální, zdravotní a sociopatogenní rizika). Vybavení v jízdárně budou moci využívat i drobní chovatelé z okolí (kteří nemají vlastní vybavení) a chtějí rozvíjet své zkušenosti. Akcemi pro veřejnost (soutěže, přehlídky) chceme přispět k pospolitosti, zapojení novo a starousedlíků a k rozvoji kvalitního životního stylu.

Při volbě sestavy překážek byl kladen důraz na využití v něm nabytých zkušeností v co možná nejširším spektru jezdeckých odvětví (tzn. parkur, drezura a westernové disciplíny). Nejmenší děti mohou být parkem prováděny vodičem nebo si zkoušet první samostatné krůčky na poníkovi.

 

 

Příkladová sestava překážek:

Ilustrativní fotografie, bzry doplníme vlastní

1. Branka 2. Pole Bending - slalom
Lano zavěšené na skokových stojanech. 6 sloupků ve vzdálenosti 6,35 m od sebe.
   
3., 6. Břevno 7. Most
Také v překážkách č. 4., 5., 8., 9., 10., 11.
Průměr 10 cm, délka 3 m.
Délka 3 m, šířka 1,5 m.
   
8. Kompas 9. Skoková sestava
Variabilní překážka k procvičování
pohybů do všech stran.
Verze pro ty nejmenší...
   
9. Skoková sestava 10., 11. Kavalety
... verze pro větší. Gymnastická cvičení

 

Ve zkratce něco o jednotlivých disciplinách:

Trail

Disciplína, která vycházi ze záludnosti terénních jízd přírodou, prověří jak jezdecké umění, tak obratnost koně. Vychází z překážek, na které je možné v přírodě narazit.

Pole Bending (slalomový závod kolem tyčí)

Rychlostní disciplína. Slalom kolem tyčí však lze procházet i krokem nebo klusem a trénovat tak pomůcky pro ohýbání koně. U koně samotného zvyšovat jeho prostupnost a ohebnost, která je nepostradatelná u dalších jezdeckých disciplín jakými jsou drezurní soutěže nebo parkury.

Parkur

Snad nejoblíbenější jezdecká disciplína vůbec. Vyžaduje obratnost koně a pohotovost jezdce. Parkurové skákání je definováno jezdecký sport, ve kterém se jezdec na koni snaží v co nejkratším čase a s co nejmenším počtem chyb projet trasu s překážkami. Za svůj vznik vděčí nejvícedůstojníkům britské kavalerie, kteří skoky přes různé překážky považovali za vynikající trénink jak jezdce, tak i koně. Parkur má úzkou souvislost s drezurou, kůň musí být velice dobře přiježděn a musí důvěřovat jezdci. Na olympijských hrách se poprvé objevuje v roce 1900 v Paříži. Do roku 1945 byl parkur téměř výhradně vojenským sportem a některých závodů se směli účastnit pouze armádní jezdci. Od roku 1974 závodí muži společně se ženami. Ty menší děti mohou malé skokové sestavy absolvovat s vodičem.

Drezura

Termín vyhrazen pro výcvik koně směrem k zvýšené obratnosti a poslušnosti. Rozlišuje klasická drezura jezdeckého koně, drezura koně skokana, drezura vojenského anebo policejního koně, westernová drezura, cirkusová drezura, vozatajská drezura apod. Obecně se dnes pod tímto pojmem rozumí klasická a sportovní drezura, která klidnou prací s koněm, jeho cvičením a systematickou gymnastikou, za předpokladu náležitého přihlížení k jeho psychice, vede k plnému rozvinutí jeho výkonových možností.