Čtyřmezník

Jedecký den U Čtyrmezníku je pořádaný obcemi Třanovice a Těrlicko, jezdecký program organizován stájemi JK Vělopolí, stáj Newport a stáj M Ropice. Na těchto stránkách naleznete potřebné informace jako rozpisy závodů, startky, výsledovky.
 
Upozoňujeme, že i když je Čtyřmezník především pohodovým dnem, kde se setkáváme s přáteli a milovníky koní z okolí, soutěže jsou posuzovány dle jezdeckých pravidel. Dejte si pozor třeba na nepovolenou výstroj (pomocné otěže, typ uzdění, délku bičíku apod.).
 
 
 
 
--------------------------------------------------------